Түркия - Иран мисте өндүрүү проекти

Иран менен Түркия түзө турган кызматташтык менен мисте өндүрүшүндөгү маселелерди орток проекттер менен чечүүнү максат кылууда.

Түркия  -  Иран мисте өндүрүү проекти

Мисте өндүрүүдө алдыңкы өлкөлөрдөн Иран менен Түркия түзө турган кызматташтык менен мисте өндүрүшүндөгү маселелерди орток проекттер менен чечүүнү максат кылууда.

Ушунун негизинде Иран мисте өндүрүүчүлөр биримдигинин мүчөлөрү менен айыл  - чарба жана токой чарбачылыгына караштуу Антеп мистесин изилдөө институтунда өткөрүлгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында эки өлкөнүн ортосунда тажрыйба бөлүшүшөт.

АКШдан кийин Антеп мистесин өндүрүүдө  2 -  орундагы Иран жана үчүнчү орунду алган Түркиядагы адистерден түзүлө турган бир делегация даярдай турган проекттер менен өндүрүштөгү маселелерди жоюп, жогорку сапаттуу продукция алууну максат кылууда.Тектеш кабарлар