Хаттушаш (Хаттуса)

Хет империясы б.з.б. Анадолы жерін мекендеген өркениеттердің бірі болып табылады.