I TEMPI (ZAMANLAR)

Alla fine del verbo bisogna aggiungere  –er .

I TEMPI (ZAMANLAR)

 

IL PRESENTE SEMPLICE (GENİŞ ZAMAN)

Alla fine del verbo bisogna aggiungere  –er .

Io bevo  2 litri di acqua  ogni giorno.           (Ben) her gün iki litre su içerim.

Tu bevi 2 litri di acqua  ogni giorno                (Sen) her gün suiçersin

Egli beve 2 litri di acqua  ogni giorno

Ella beve 2 litri di acqua  ogni giorno                  (O) her gün su içer.

Esso beve 2 litri di acqua  ogni giorno

Noi beviamo 2 litri di acqua  ogni giorno              (Biz) her gün su içeriz.

Voi bevete 2 litri di acqua  ogni giorno                   (Siz) her gün su içersiniz.

Essi bevono 2 litri di acqua  ogni giorno                  (Onlar) her gün su içerler.

 

 

Io vado al lavoro alle 7 ogni giorno                                      Ben işe hergün saat 7 de giderim

 

Tui vai al lavoro alle 7 ogni giorno                                      Sen işe hergün saat 7 de gidersin

Lui/ Lei va al lavoro alle 7 ogni giorno                                O işe hergün saat 7 de gider

Noi andiamo al lavoro alle 7 ogni giorno                             Biz işe hergün saat 7 de gideriz

Voi andate al lavoro alle 7 ogni giorno                                 Siz işe hergün saat 7 de gidersiniz

Loro vadono al lavoro alle 7 ogni giorno                              Onlar işe hergün saat 7 de giderler

 

Luigi e Maro parlano:

Luigi: Ciao Marco.      Merhaba Marco

Marco: Ciao Luigi.     Merhaba Luigi

Luigi: Come stai ?      Nasılsın?

Marco: Bene. E tu ?  İyiyim , ya sen?

Luigi: Bene, grazie. Dove vai Marco?    Ben de iyiyim, nereye gidiyorsun?

Marco : Vado al parco. Vieni con me se hai tempo libero.   Parkta yürüyeceğim, vaktin varsa sen de gel?

  Luigi: No grazie, non ho tempo libero, vado al lavoro.  Hayır teşekkür ederim ama ben işe gidiyorum.

  Marco: A che ora torni a casa?   İşten ne zaman dönüyorsun?

  Luigi : Torno a casa alle 16.50.      Eve 16.50 de  dönüyorum

  Marco : Cosa fai  a casa dopo lavoro?  İşten sonra evde ne yaparsın?

Luigi : Leggo il libro                                      Kitap okurum.

 Marco: Cosa fai nel tempo libero?    Boş zamanlarında ne yaparsın?

Luigi:  ascolto musica e faccio sport    Müzik dinlerim ve spor yaparım

Marco, va bene,  ci vediamo poi           Çok güzel, Görüşmek üzere!!

Luigi. Ci vediamo:                                  Görüşürüz!!

 

 

 

 

 NOTIZIE CORRELATE