Da li Europa ukida pomeranje sata?

Da bi ovaj prijelog prošao potrebna je zvanična potvrda Vijeća Europe i Europskog parlamenta.

Da li Europa ukida pomeranje sata?

Europska komsija predložila je danas zemljama članicama uredbu koja predviđa prekid prakse pomjeranja sata u ljetnom i zimskom periodu.

Presjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker predstavio je prijedlog za ukidanje pomjeranja sata, prema kojem bi zemlje članice EU od 2019. godine prestale sa praksom ljetnog i zimskog računanja vremena, odnosno prešle na jedano vrijeme tokom cijele godine. Zemlje članice imaju rok do aprila 2019. godine da odaberu trajni izbor za računanje vremena, odnosno da li će to biti ljetni ili zimski.

One zemlje koje odaberu ljetno računanje vremena posljednje obavezno pomjeranje sata je 31. ožujka 2019. godine, dok će one zemlje koje trajno pređu na zimsko računanje vremena, to posljednji put učiniti 27. listopada 2019. godine. 

Da bi ovaj prijelog prošao potrebna je zvanična potvrda Vijeća Europe i Europskog parlamenta.

Europska komisija nedavno je objavila i preliminarne rezultate online ankete o pomjeranju sata zbog prelazaka na ljetnje i zimsko računanje vremena u Europi prema kojem se 84 posto učesnika ankete izjasnilo za ukidanje regulative o pomjeranju sata.

U anketi je učestvovalo 4,5 milijuna ispitanika iz svih EU 28 zemalja, što je dosad najveći broj učesnika u bilo kojoj od javnih konsultacija pokrenutih od EK.Povezane vijesti