Antički grad Efes – domaćin Artemidinog hrama, jednog od sedam svjetskih čuda

Antički grad Efes – domaćin Artemidinog hrama, jednog od sedam svjetskih čuda