Balkanske Aktualnosti 45/2017

Sa okončanjem Hladnog rata i prelaskom zemalja bivšeg Istočnog bloka na tržišnu ekonomiju, zemlje Zapadne Evrope su počele da pronalaze transportne rute kojima će se brzo i jeftino infiltrirati na azijska tržišta.

Balkanske Aktualnosti 45/2017

 

Svečano je otvoren željeznički projekat Kars-Tbilisi – Baku, koji predstavlja jedan jako bitan dio modernog projekta Put svile. Pored toga što će povezati Tursku, Kavkaz i Centralnu Evropu, očekuje se da će ovaj projekat preuzeti važnu ulogu u željezničkom saobraćaju Kina  - Evropa, kao alternativa transportnim koridorima u regiji. Zahvaljujući željezničkom projektu Kars-Tbilisi-Baku, i balkanske zemlje će zauzeti aktivniju ulogu u oživljavanju historijskog Puta svile.

Sa okončanjem Hladnog rata i prelaskom zemalja bivšeg Istočnog bloka na tržišnu ekonomiju, zemlje Zapadne Evrope su počele da pronalaze transportne rute kojima će se brzo i jeftino infiltrirati na azijska tržišta. U tom okviru se posvetila veća pažnja Panevropskim koridorima, koji su se počeli razvijati početkom 90-tih godina i modernom programu TEN-T. Paralelno tome, počeli su radovi na oživljavanju kopnenog mosta između Evrope i Azije, koji aludira na željezničku povezanost između ruskih i kineskih luka koje su smještene na Velikom okeanu i luka u Evropi. Sa druge strane, razvijen je i saobraćajni koridor između Evrope, Kavkaza i Azije (TRACECA), kojim se predviđa povezivanje Evrope i Azije. Sa ovim projektom je predviđeno da se Panevropski koridori 4, 7, 8 i 9 povežu sa Centralnom Azijom a preko Balkana, Kavkaza, Turske, Crnog mora i Kaspijskog mora.

Ekonomska komisija UN-a za Evropu (UNECE) je pružila veliki doprinos proširenju TEN-T projekta na azijski kontinent. Osim toga, međunarodne organizacije poput Međunarodnog udruženja drumskih prevoznika (IRU), Evropske konferencije ministarstva prometa (ECMT) i Ekonomske i socijale komisije UN-a za Aziju i Pacifik (UNESCAP) su pružile veliki doprinos u uklanjanju prepreka koje su stajale u drumskom transportu između Evrope i Azije i stvaranju novih prilika za razvoj transporta.

Na 2. Međunarodnoj konferenciji Evro-azijskog transporta, koja je održana pod pokroviteljstvom Ekonomske komisije UN-a za Evropu 2000. godine, definisana su četiri drumska saobraćajna koridora kojim će se EU povezivati sa Azijom a to su: TransSibirski saobraćajni koridor, Evropa-Kavkaz-Azija saobraćajni koridor, južni koridor i Koridor sjever-jug.

Među prioritetnim projektima koji su definisani ovom prilikom našli su se i glavna trasa saobraćajnog koridora Evropa-Kavkaz-Azija i trasa koja povezuje Bugarsku sa Afganistanom i Kinom a preko Turske i Irana. Ove dvije trase stvaraju mogućnost da se historijski Put svile opet oživi preko Balkana i Turske. Jugoistočni koridor, kao jedan od pet najvećih saobraćajnih koridora EU, takođe pruža mogućnost oživljavanja historijskog Puta svile preko Balkana i Turske. Treba napomenuti da Kina, sa sloganom ¨Jedna generacija, jedan put¨ pokušava realizirati novi projekat ¨Put svile¨.

Turska se nalazi na raskrsnici između Azije, Evrope i Afrike. Četvrtim, osmim i desetim saobraćajnim Pan-Evropskim koridorom Turska se neprekidno povezuje sa Pan-Evropskom saobraćajnom mrežom. Za prelazak u Evropu i Aziju preko Turske nalaze se dvije alternative: preko Irana i Kavkaza.

Jezero Van je najveća prepreka za prijelaz preko Irana. Trajekti na ovom jezeru su opremljeni starijom tehnologijom i posjeduju nizak nivo transporta, tako da ne mogu pokriti potražnju u ovoj regiji. Alternativa povezivanja preko Kavkaza je problematična zbog graničnog prijelaza u Armeniji koja je zatvorena još od 1993. godine. Zbog svega toga je Turska dugo vremena radila na remontu puta na crnomorskoj obali, koji bi povećao kvalitet poveznice između saobraćajnog koridora Evropa-Kavkaz-Azija i Panevropske saobraćajne mreže. Osim toga, okončani su projekti Marmaray i željeznica Baku-Tbilisi-Kars kojim se pruža mogućnost neprekidnog povezivanja između Evrope i Azije. Očekuje se da će željeznička pruga, koja će biti izgrađena sredinom Mosta Yavuz Sultan Selim također pružiti veliki doprinos željezničkoj mreži između Evrope i Azije.

Osim toga, u okviru pregovora koji se vode sa kineskim zvaničnicima, govori se o poboljšanju željezničke mreže između Turske i Kine. Pored svega toga, u cilju pružanja olakšica na graničnim prijelazima, menadžment i modernizacija nekih graničnih prijelaza u Turskoj se realizuje od strane Turske unije komora i berzi (TOBB).

Realizacijom projekta Kars-Tbilisi-Baku stvorit će se mogućnost razvoja saradnje između Evrope, Crnomorske regije, Kavkaza, Kaspijske regije i Azije što će Turskoj stvoriti nove mogućnosti i nove potencijale. Zahvaljujući Putu svile, razvit će se transportni i logistički sektor u Turskoj, čime će se usloviti razvoj trgovine. Istina je da će sve zemlje kroz koje bude prolazio projekat Kars-Tbilisi-Baku imati pozitivnog doprinosa u ekonomsko-socijalnom životu. No, da bi historijski Put svile i zaista oživio, nije dovoljna samo reorganizacija saobraćajne infrastrukture u Turskoj, već je od velike bitnosti i razvoj saobraćajne infrastrukture u balkanskim i azijskim zemljama. Činjenica je i to da će saobraćajni koridor Evropa-Kavkaz-Azija, kojim se povezuju zemlje Dalekog istoka preko Crnomorske regije i Kaspijskog mora i dalje biti veliki konkurent željezničkom projektu Kars-Tbilisi-Baku.Povezane vijesti