Turske institucije koje nas povezuju 2/2019

Sa oko 25 tisuća razvojnih projekata koje je do sada realizirala u inozemstvu TIKA je izgradila bolnice, škole, puteve i na taj način uspjela da bar na trenutak obraduje potlačene i siromašne.

Turske institucije koje nas povezuju 2/2019

TIKA, kao karika vakufske civilizacije, sa svojom pomoći koju šalje u najudaljenije zemlje na svijetu, konkretno pokazuje humanitarni i moralni stav Republike Turske.

Ekonomski, socijalni, kulturni i projekti na mnogim drugim planovima, koje TIKA realizira od Centralne Azije do Balkana, od Afrike do Latinske Amerike pa sve do južne Azije, pokazatelj su kako je Turska spremna da svoja iskustva i uspjehe podijeli sa svojim prijateljima.

Sa oko 25 tisuća razvojnih projekata koje je do sada realizirala u inozemstvu TIKA je izgradila bolnice, škole, puteve i na taj način uspjela da bar na trenutak obraduje potlačene i siromašne.

TIKA je na ovaj način dala doprinos razvoju prijateljskih odnosa Turske i ovih zemalja.

Obrazovanje, zdravstvo, stanovanje, zdravlje majke i djeteta, poljoprivreda i stočarstvo, saobraćaj, proizvodnja, zapošljavanje, vodena sanacija su samo neki od projekata koje TIKA realizira. U temelju svih ovih projekata se nalazi cilj za razvojem suradnje koja će se oslanjati na pravedno partnerstvo na dugoročnom planu te pružanje potpore prijateljskim zemljama i razvoju njihovog kapaciteta.

U posljednje tri godine TIKA je restaurirala oko 250 kulturnih i povijesnih naslijeđa na Balkanu, u centralnoj Aziji, Bliskom istoku i u Africi.

U Somaliji, Palestini, Sudanu, Pakistanu, Kirgistanu, Moldaviji i mnogim drugim zemljama TIKA je izgradila bolnice u kojima se liječi na stotine tisuća ljudi.Povezane vijesti