Globalna perspektiva 22

Kome ili čemu "umjereni islam"?

Globalna perspektiva 22

Globalna perspektiva 22

Analiza dekana Fakulteta društvenih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit prof.dr. Kudreta Bulbula.

S vremena na vrijeme neki međunarodni centri moći i obavještajne službe određenih zemalja pokušavaju da promjene postojeću realnost sa nametanjem lažnog dnevnog reda i raznim manipulacijama. Ali historija je pokazala da se istina ne može sakriti i da na kraju istina uvijek izađe na vidjelo.

Jedan od konkretnih primjera ovome su rasprave u vezi takozvanog „Umjerenog Islama“. Dok posljednji razvoji na zapadu predstavljaju velike rizike za sam zapad ali i cijelo čovječanstvo, na dnevnom redu se konstantno vode rasprave o „umjerenom Islamu“. Zapad, slično kao i prije 2. Svjetskog rata kada su stalno vođene diskusije u vezi Jevreja, i sada ne vidi neonacističke i neofašističke pokrete na zapadu i dalje vodi rasprave u vezi umjerenog islama. Oko 300 francuskih takozvanih intelektualaca je potpisalo deklaraciju sa kojom zahtijevaju da se iz svete knjige Kuran i Kerima izbace neki dijelovi, koji prema njihovim tvrdnjama podstiču na nasilje i mržnju prema Jevrejima, koje u stvari predstavljaju bolesti zapadnih zemalja. Ali isti ti intelektualci šute naspram ilegalnog preseljenja ambasade SAD u Jerusalem i terorizmom i ubistvima Izraelske države nad palestinskim civilima u kojima je stradalo na stotine, a ranjeno više hiljada civila. A da li može biti veće nasilje, rasizam, neprijateljstvo prema čovječanstvu i islamu od gore navedenog slučaja. Ukoliko se pod izrazom „umjerenog islama“ ima za cilj borba protiv svake vrste terorizma koji se koristi nasiljem u ime vjere i koji ne poštuje nikakve humane, moralne, savjesne i islamske vrijednosti, onda svaka normalna osoba će podržati ovakvu vrstu borbe. Ali ovo nije potreba takozvanog „umjerenog islama“ nego potreba borbe protiv terorizma. Terorizam je terorizam bez obzira od koga on dolazio. I zbog toga moramo sve ispravno definisati. Jer sve veće terorističke aktivnosti osoba hrišćanskog porijekla, koje se dešavaju u posljednje vrijeme, niko ne raspravlja pod imenom „umjerenog hrišćanstva“. Isto tako nasilje i terorizam kojeg Izrael i pored velikog broja rezolucija UN-a desetljećima sprovodi nad Palestincima niko ne raspravlja u okviru potrebe za „umjerenim judaizmom“. Kada pogledamo implementaciju definicije „umjerenog islama“ vidimo jasno da se ovdje ne radi o borbi protiv terorizma. Da je cilj osuda terorizma, ne bi bio problem da se utvrdi zajednički stav naspram borbe protiv terorizma.  

Kada pogledamo šta se dešava u realnosti i kada vidimo kako koja zemlja i obavještajna organizacija djeluju na terenu onda možemo lahko reći da se izraz „umjereni islam“ od strane imperijalističkih sila samo koristi kao izgovor za prikrivanje imperijalističkih namjera za pljačkanje prirodnih resursa brojnih zemalja, te kao izgovor za okupaciju, ubistva, zulum, i prikrivanje progona brojnih naroda. Imperijalističke sile dok samo rade na realizaciji svojih interesa na bliskom istoku, u isto vrijeme optužuju ljude u regiji i njihove ideologije.

Naravno da se treba diskutovati zbog čega su stanovnici regije dopustili da ih imperijalističke sile iskorištavaju, ali ovdje moramo i razotkriti igre i manipulacije istih sila u regiji.

Kada pogledamo na veze i oružje koje posjeduju terorističke organizacije FETO, ISIL, PKK, PYD onda vidimo da one blisko sarađuju sa zapadnim obavještajni organizacijama.

Neke zapadne zemlje blisko sarađuju sa autoritativnim režimima u muslimanskim zemljama i ako njihovi građani to nikada ne bi podržali. Iste te zemlje ne podržavaju ni jednu zemlju osim Izraela u regionu. Nemaju nikakve probleme da sarađuju sa režimom u Egiptu koji je izvršio masakar nad građanima Egipta. Isto tako sa velikom pohvalom govore o zemlji u kojoj je tek donesena odluka da žene mogu da voze automobil, dok na drugoj strani pokušavaju da kritikuju Tursku koja je prve izbore održala davne 1876 godine i koja je ženama pravo na glasanje i da budu birane dala 1934 godine puno ranije od većine zapadnih zemalja. Kada pogledamo na politike zapadnih zemalja one narode na Bliskom istoku, umjesto potomaka drevnih i naprednih civilizacija, pokušavaju da prikažu kao marginalne grupe, plemena, sektaške skupine koje stalno vode međusobne sukobe. Možda zbog toga dok hvale nedemokratske režime u Egiptu i nekim zaljevskim zemljama, na drugoj strani pokušavaju da tursku vladu i predsjednika Turske R.T.Erdogana koji imaju podršku većine građana pokažu kao lošim. Zbog toga kada pogledamo na implementacije nekih zapadnih zemalja onda možemo reći da oni umjereni islam koriste kao definiciju za režime koji vrše torturu nad svojim narodom, a koji sa njima blisko sarađuju. Zajedno s tim sve uprave koje se protive tajnim operacijama i manipulacijama zapadnih zemalja nazivaju diktatorskim i autoritativnim, dok režime koje dopuštaju njihovo djelovanje smatraju „umjerenim“.

Ukratko rečeno ono što je „umjereno“ za neke centre na zapadu predstavlja izdaju i zulum za građane u regionu.

Možda neki centri na zapadu smatraju da je profitabilnije podržati nelegalne režime i terorističke organizacije na Bliskom istoku. Ali na dugoročnom planu za sve strane na zapadu, koje podržavaju slobode i pluralizam,  bolje je da podrže vlade na bliskom istoku koju posjeduju demokratske, pluralističke i slobode sisteme. I kada pogledamo iz te perspektive onda možemo lahko reći da Turska koja je stoljećima vladala u mir na Balkanu i Bliskom istoku u periodu koji je poznat i pod imenom „Pax Ottomana“ može u velikoj mjeri doprinijeti miru u regionu.Povezane vijesti