Prosječna zarada u Crnoj Gori u listopadu 511 eura

Prosječna bruto zarada u listopadu iznosila je 767 eura.

Prosječna zarada u Crnoj Gori u listopadu 511 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori u listopadu je, prema podacima Zavoda za statistiku (MONSTAT) iznosila 511 eura i bila je nepromijenjena u odnosu na rujan.
Prosječna zarada bez poreza i doprinosa je u poređenju sa istim mjesecom prošle godine porasla 1,8 posto, a u odnosu na prosječnu neto zaradu u prošloj godini 2,4 posto. 

Prosječna bruto zarada u listopadu iznosila je 767 eura. 

Prosječne neto zarade u listopadu su u odnosu na rujan porasle u sektorima snabdijevanje električnom energijom 9,6 posto, saobraćaj i skladištenje 4,4 posto, ostale uslužne djelatnosti 3,4 posto, financijske i djelatnosti osiguranja 1,1 posto. 

Pad je zabilježen u sektorima poslovanje sa nekretninama 13 posto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7,2 posto, usluge smještaja i ishrane 6,5 posto, informiranje i komunikacije 5,7 posto, građevinarstvo 5,4 posto, umjetnost zabava i rekreacija 4,2 posto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3,1 posto.Povezane vijesti