Bidiyon kunna nutson Baturkiya Sahika Ercumen a ruwan Antarktika

Bidiyon kunna nutson Baturkiya Sahika Ercumen a ruwan Antarktika.