Γιατί είναι κρίσιμης σημασίας η Αφρίν;

 

Η Τουρκία προσπαθεί να εμποδίζει την δημιουργία διαδρόμου τρομοκρατίας κατά μήκος των νότιων συνόρων της.

 


Λέξεις-κλειδιά: Αφρίν