Η Ιστάνμπουλ από το διάστημα

Η Ιστάνμπουλ από το διάστημα fransız astronot uzaydan İstanbul'u görüntüledi


Λέξεις-κλειδιά: uzay