Γκιομπεκλίτεπε:Ο αρχαίοτερος ναός που έχει βρεθεί ποτέ στην ιστορία


Λέξεις-κλειδιά: Γκιομπεκλίτεπε