Άνοξε για επίσκεψη του κάστρο Καστέλο Σβέβο στην Ιταλία

Το κάστρο θα χρησιμοπιείται και για συναυλίς και εκθέσεις. İ


Λέξεις-κλειδιά: Καστέλο Σβέβο