Μεταφέρθηκαν με τρένο στρατιωτικά οχήματα στο Χάται

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έστειλαν επιπλέον δυνάμεις στην υποδιοίκηση Ισκέντερουν με σκοπό την υποστήριξη του τουρκικού στρατού στα σύνορα με τη Συρία

Μεταφέρθηκαν με τρένο στρατιωτικά οχήματα στο Χάται

Έφτασε στο Χάται το τρένο με στρατιωτικά οχήματα.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έστειλαν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή με σκοπό την υποστήριξη του τουρκικού στρατού στα σύνορα με τη Συρία.

Το τρένο μετέφερε τα στρατιωτικά οχήματα που στάλθηκαν από διάφορες στρατιωτικές μονάδες στον σταθμό τρένου στην υποδιοίκηση Ισκέντερουν.

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ