Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO εξελέγη η Τουρκία

Η Τουρκία έλαβε τις ψήφους 134 χωρών μελών στην ψηφοφορία που διεξήχθη σήμερα

Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO εξελέγη η Τουρκία

 

 

 

Καθορίστηκαν τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της 39ης Γενικής Διάσκεψης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών(UNESCO) που συνεχίζεται στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, Παρίσι,.

Η Τουρκία στην ψηφοφορία που διεξήχθη σήμερα εξελέγη μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για την περίοδο 2017-2021. Την Τουρκία ψήφισαν 134 χώρες μέλη της UNESCO.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 58 χώρες μέλη. Η θητεία των χωρών στο συμβούλιο, το οποίο συγκαλείτε δυο φορές το χρόνο είναι μια τετραετία. Το συμβούλιο πραγματοποιεί συνομιλίες σχετικά με τις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων που αφορούν την  UNESCO.

Η Τουρκία εξελέγη ανάμεσα στις 58 από τις 195 χώρες μέλη, οι οποίες απαρτίζουν το μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό η Τουρκία θα μπορέσει να παρακολουθήσει από κοντά τις διεθνείς πολιτικές στο χώρο της εκπαίδευσης, επιστήμης και πολιτισμού και θα έχει την ευκαιρία να συμβάλλει άμεσα.

 

 

 

 

  


Λέξεις-κλειδιά: UNESCO , Τουρκία

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ