Η οθωμανική μνήμη συγκεντρώνεται σε ένα κέντρο

Έγγραφα του Παλατιού Τόπκαπι μεταφέρονται στα κρατικά αρχεία

Η οθωμανική μνήμη συγκεντρώνεται σε ένα κέντρο

 

Περισσότερα από 200 χιλιάδες έγγραφα και δεκάδες χιλιάδες αρχεία που φυλάσσονταν στο Παλάτι Τόπκαπι στην Ιστάνμπουλ, μεταφέρονται στην συνοικία Κιαγιτχανέ όπου βρίσκεται το Κτιριακό Συγκρότημα Οθωμανικών Αρχείων που υπάγεται στην Πρωθυπουργία.

 

Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουν παραδοθεί σχεδόν 1.430 φάκελοι και είναι σε φάση παράδοσης 43 χιλιάδες αρχεία.

 

Τα Οθωμανικά Αρχεία του Παλατιού Τόπκαπι περιέχουν έγγραφα και αντίγραφα εγγράφων από το 1326 μέχρι το 1922.

 

Ανάμεσά τους υπάρχουν σημαντικά έγγραφα, κυρίως εξόδων του παλατιού και πράξεων γάμου, τελετών περιτομής, επισκέψεων, συναντήσεων του σουλτάνου με στελέχη της κρατικής ηγεσίας, καθώς επίσης και αποφάσεων.

 

Τα 200 χιλιάδες και πλέον έγγραφα είναι εξίσου πολύτιμα. Τα έγγραφα του Παλατιού Τόπκαπι επειδή βρισκόντουσαν στο κέντρο διοίκησης του κρατικού μηχανισμού, είναι σε θέση να ρίξουν φως στην επιστήμη της πολιτικής και σε άλλους τομείς.

 

Με την δημοσιοποίηση στο κοινό αυτών των εγγράφων, θα αποκτηθεί η δυνατότητα επαναξιολόγησης πολλών θεμάτων γύρω από το οθωμανικό κράτος.

 

Η μεταφορά του αρχείου του Παλατιού Τόπκαπι στην Γενική Διεύθυνση Κρατικών Αρχείων της Πρωθυπουργίας, θεωρείται ως ένα από τα σπουδαιότερα βήματα για την συγκέντρωση της οθωμανικής μνήμης σε ένα και μοναδικό κέντρο.

 


Λέξεις-κλειδιά: έγγραφα , οθωμανικά αρχεία

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ