Το Σπήλαιο των Επτά Κοιμωμένων στο Μερσίν

Ashab-ı Kehf (1) | Το Σπήλαιο των Επτά Κοιμωμένων στο Μερσίν

Ashab-ı Kehf (1)

Το Σπήλαιο των Επτά Κοιμωμένων προσελκύει πολλούς επισκέπτες κυρίως κατά τον ιερό για τους Μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού. 

Στη σπηλιά αυτή που ονομάζεται στα Τουρκικά Ashab-ı Kehf Mağarası και βρίσκεται στο Ταρσούς του Μερσίν, κατέφυγαν και κρύφθηκαν στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ.7 νέοι για να σωθούν από τον αυτοκράτορα ο οποίος τους πίεζε να λατρέψουν τα είδωλα. Κοιμήθηκαν εδώ για 309 χρόνια και όταν αναστήθηκαν με προσταγή του θεού, είδαν ότι πρόκειται για μια άλλη εποχή 

 

 


Λέξεις-κλειδιά: