Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΚΙΟΥΖΕΛΓΙΟΥΡΤ» ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΚΙΟΥΖΕΛΓΙΟΥΡΤ» ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ.jpg |

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΚΙΟΥΖΕΛΓΙΟΥΡΤ» ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ.jpg

Λέξεις-κλειδιά: Γκιουζέλγιουρτ