«Όχι» στο ξένο νόμισμα στις αγορές, πωλήσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα που δίνει τέλος σε αυτού του είδους συμφωνίες σε ξένο νόμισμα και προβλέπει την χρήση αποκλειστικά της τουρκικής λίρας

«Όχι» στο ξένο νόμισμα στις αγορές, πωλήσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων

 

 

 

Τα συμβόλαια αγοράς, πωλήσεων και μίσθωσης κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων δεν θα είναι πλέον σε ξένο νόμισμα ή δεν θα προσαρμόζονται σε ξένο συνάλλαγμα.   

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα που αφορά τη μετατροπή των συμβολαίων πώλησης και μίσθωσης κινητών και ακινήτων που έχουν γίνει σε ξένο νόμισμα σε τουρκικές λίρες εντός 30 ημερών.

Η απόφαση που αφορά τη ρύθμιση στο άρθρο 32 του διατάγματος για την Προστασία της Αξίας του Τουρκικού Νομίσματος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση τα άτομα που είναι κάτοικοι της Τουρκίας,  εκτός από τις εξαιρέσεις που έχουν καθοριστεί από το σχετικό Υπουργείο, δεν θα μπορούν να συνάπτουν συμβόλαια αγοράς, πώλησης, μίσθωσης κινητών, ακινήτων, οχημάτων και κάθε μορφής περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα και δεν θα προσαρμόζονται σε ξένο συνάλλαγμα.

Η σχετική διαδικασία θα διεξάγεται από τον Υπουργό Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών.

 


Λέξεις-κλειδιά: ενοίκιο , ξένο νόμισμα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ