Το υπουργείο Οικονομικών εξήγγειλε νέα μέτρα

Το υπουργείο Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών εξήγγειλε σειρά μέτρων για την ανακούφιση του πραγματικού τομέα και των τραπεζών

Το υπουργείο Οικονομικών εξήγγειλε νέα μέτρα

 

Νέα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή εναντίον του οικονομικού πολέμου που συντελείται σε βάρος της Τουρκίας.

Το υπουργείο Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών εξήγγειλε σειρά μέτρων για την ανακούφιση του πραγματικού τομέα και των τραπεζών.

Οι πιστωτικές γραμμές θα εξακολουθήσουν να παραμείνουν ανοιχτές.

Λόγω της αύξησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν θα ληφθεί υπόψη η υπέρβαση του ορίου στα δάνεια στα οποία έχει συμβεί κάτι τέτοιο.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η κατάσταση κάθε επιχείρησης θα αξιολογηθεί ξεχωριστά και λεπτομερώς βάσει των μέτρων αυτών που καθορίστηκαν μαζί με την Ένωση Τραπεζών.

Σύμφωνα με τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ σήμερα θα συνεχιστεί η παροχή ευελιξίας στην διάρκεια και το κόστος όσον αφορά την ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Λόγω της αύξησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν θα ληφθεί υπόψη η υπέρβαση του ορίου στα δάνεια στα οποία έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε θα υπάρξει αίτημα εξόφλησης δανείου.

Δεν θα ζητηθούν πρόσθετες εγγυήσεις από τις επιχειρήσεις για δάνεια που η αξία της εγγύησης τους δεν επαρκεί να καλύψει το πόσο κινδύνου λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή δανείων, γραμμάτια χωρίς αντίκρισμα και  διαμαρτυρημένα λόγω των οικονομικών συνθηκών μετά τις 8 Αυγούστου θα αναφέρονται στο Κέντρο Κινδύνου με την ετικέτα «ανωτέρα βία».

Η εφαρμογή αυτή δεν θα εμποδίσει τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε δάνεια.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ