Επιτεύχθηκε συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019

Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων της ΕΕ του χρόνου θα είναι 165,8 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ οι πληρωμές 148,2 δισεκατομμύρια ευρώ

Επιτεύχθηκε συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019

 

Βάσει της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019, οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων της Ένωσης του χρόνου  θα είναι 165,8 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ οι πληρωμές 148, 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως επιτεύχθηκε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019.

Βάσει της συμφωνίας οι συνολικές αναλήψεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019 καθορίζονται σε 165,8 δισεκατομμύρια ενώ οι πληρωμές σε 148,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Θα διατεθούν 80,5 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό στα αναπτυξιακά, οικονομικά προγράμματα και στα προγράμματα που αφορούν την απασχόληση, 59 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην στήριξη των αγροτών, 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα έρευνας-ανάπτυξης Horizon 2020 και στον εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019 θα διατεθούν 1,45 δισεκατομμύρια ευρώ και στα προγράμματα στήριξης των Συρίων στην Τουρκία.

Μετά από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο θέμα του προϋπολογισμού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να την εγκρίνουν επίσημα.

Ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού το οποίο χρησιμοποιείται από τις χώρες μέλη για την εκπλήρωση των κοινών πολιτικών και οικονομικών  στόχων στοχεύει την ενίσχυση της οικονομικής και πολιτικής ενσωμάτωσης μεταξύ των χωρών μελών.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αποτελούνται σε μεγάλο μέρος από τα έσοδα που διασφαλίζονται από τις χώρες μέλη, ενώ οι πληρωμές αποτελούνται από έξοδα για την γεωργία, τις οικονομικές και διαρθρωτικές δαπάνες, τις έρευνες, την εκπαίδευση, τις εξωτερικές σχέσεις, τη διεύρυνση και τα διοικητικά έξοδα.

Ενώ την εποπτεία του προϋπολογισμού της ΕΕ πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με έδρα το Λουξεμβούργο.


Λέξεις-κλειδιά: προϋπολογισμός , ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ