Τουρκικοί φορείς που χτίζουν Γέφυρες (06-2019)

Η Διεύθυνση Απόδημων Τούρκων και Συγγενικών Κοινοτήτων

Τουρκικοί φορείς που χτίζουν Γέφυρες (06-2019)

 

Στα πρώτα τέσσερα επεισόδια της εκπομπής μας «Τουρκικοί Φορείς που χτίζουν Γέφυρες» στην οποία αναφερόμαστε σε ιδρύματα μας όπως το Ινστιτούτο Γιουνούς Εμρέ, Διεύθυνση Απόδημων Τούρκων και Συγγενικών Κοινοτήτων, Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο και TİKA (Διεύθυνση Συνεργασίας και Συντονισμού της Τουρκίας), τα οποία εκπονούν διάφορα κοινωνικο-πολιτιστικά έργα σε πολλές χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο,  δώσαμε κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με την TİKA. Από αυτή την εβδομάδα θα αρχίσουμε να σας δίνουμε πληροφορίες σχετικά με ένα άλλο ίδρυμα μας που χτίζει πνευματικούς γέφυρες με πολύ σημαντικά έργα που εκπονεί στην γεωγραφία της καρδιάς μας τη Διεύθυνση Απόδημων Τούρκων και Συγγενικών Κοινοτήτων.

 

Η Διεύθυνση Απόδημων Τούρκων και Συγγενικών Κοινοτήτων η οποία ιδρύθηκε στις 6 Απριλίου 2010 έχει αναλάβει το καθήκον του συντονισμού των έργων που εκπονούνται για τους πολίτες μας στο εξωτερικό, τις αδερφικές κοινότητες και τους διεθνείς φοιτητές του σπουδάζουν με υποτροφία και της ανάπτυξης αυτών των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που παρέχονται σε αυτά τα πεδία.

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Διεύθυνση Απόδημων Τούρκων και Συγγενικών Κοινοτήτων(YTB)   με τις δραστηριότητες της ενισχύει τις σχέσεις μας με τους πολίτες που ζουν στο εξωτερικό καθώς και με τις συγγενικές κοινότητες και συνάπτει στενότερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις μαζί τους. Ενώ οι φοιτητές που σπουδάζουν με την Υποτροφία Τουρκίας γίνονται εθελοντές πρεσβευτές σε κάθε γωνιά της χώρας.

 

 

 

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ