Τουρκικοί φορείς που χτίζουν Γέφυρες (04-2019)

Τα σχέδια της TİKA που επεκτείνονται από την τεχνική υποδομή μέχρι την δημιουργία θεσμικής ικανότητας

Τουρκικοί φορείς που χτίζουν Γέφυρες (04-2019)

 

 

Η TİKA η οποία μέχρι το 1995 διεξήγαγε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητας στις αδερφικές χώρες από εκείνη τη χρονιά και μετά έδωσε βάρος στην εκπαίδευση και τις εργασίες πολιτιστικής συνεργασίας. Όπως γνωρίζουμε το σημαντικότερο είναι να διαθέτει μια χώρα εξειδικευμένο και καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Για το λόγο αυτό η  TİKA από το 1995 επιτάχυνε τις δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατασκευάζοντας σχολεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια σε διάφορες χώρες και παρέχοντας βοήθειες τεχνικού εξοπλισμού στα πανεπιστήμια.

Με τη διαδικασία που ξεκίνησε το 2000 ο κόσμος παγκοσμιοποιήθηκε και η επίδραση της παγκοσμιοποίησης έγινε αισθητή σε πολλές γεωγραφίες από την ανατολή μέχρι τη δύση. Την συγκεκριμένη περίοδο παράλληλα με την επιτάχυνση της ανάπτυξης στις τουρκόφωνες χώρες, τα έργα που εκπόνησε η TİKA στην περιοχή μετατράπηκαν σε έργα δημιουργίας θεσμικής ικανότητας. Συνεχίζονται τα έργα που εκπονούν η χώρα μας και η TİKA για τα εδάφη των προγόνων με την δικαιολογημένη περηφάνεια που νιώθουν από την κοινή ιστορική κληρονομιά που έχουν.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην αντίληψη της εξωτερικής μας πολιτικής ως αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλει η χώρα μας να αναδειχθεί σε έναν σημαντικό παίκτη στον κόσμο και την περιοχή της. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, η TİKA διεύρυνε το πεδίο των δραστηριοτήτων της. Ο αριθμός των Συντονιστικών Γραφείων ο οποίος το 2002 ήταν 12, το 2011 αυξήθηκε στα 25, ενώ το 2012 στα 33. Η Τουρκική Υπηρεσία Συντονισμού και Συνεργασίας σήμερα δραστηριοποιείται σε 150 χώρες με τα 61 Συντονιστικά Γραφεία που διαθέτει σε 59 χώρες. Βάσει της δραστήριας και με αρχές εξωτερική πολιτική που υιοθετεί η χώρα μας ο αριθμός των χωρών που εκπονούμε εργασίες αυξάνεται μέρα παρά μέρα. Στην ουσία των έργων που εκπονεί η Τουρκία στις φίλες, αδελφές και συγγενικές χώρες υπάρχει η προσπάθεια να δημιουργήσει μια ειρηνική ζώνη.

Η TİKA διαδραματίζει τον ρόλο ενός μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων θεσμών και ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ιδιωτικού τομέα, συνδέει όλους αυτούς τους παίκτες σε ένα κοινό παρονομαστή και καταγράφει τις αναπτυξιακές βοήθειες που παρέχει η Τουρκία.

Ενώ το 2002 οι αναπτυξιακές βοήθειες της χώρας μας ήταν 85 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια το 2017 αυξήθηκε στα 8 δισεκατομμύρια 120 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Ταυτόχρονα η Τουρκία είναι η χώρα που παρέχει τις περισσότερες ανθρωπιστικές βοήθειες στον κόσμο. Η TİKA μαζί με τις χώρες στις οποίες διαθέτει γραφεία διεξάγει εργασίες συνεργασίας με επίκεντρο την ανάπτυξη σε περίπου 150 χώρες και πέντε ηπείρους. Η χώρα μας μέσω της TİKA μοιράζεται πληροφορίες και εμπειρίες της με πολλές χώρες από τον Ειρηνικό μέχρι την Κεντρική Ασία, από την Αφρική μέχρι τα Βαλκάνια και από τον Καύκασο.

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ