Τουρκικοί Φορείς που χτίζουν Γέφυρες (03-2019)

Οι δραστηριότητες της TİKA ανά τον κόσμο

Τουρκικοί Φορείς που χτίζουν Γέφυρες (03-2019)

 

Η TİKA η οποία μέχρι σήμερα υλοποίησε περίπου 4 χιλιάδες 250 έργα στο πεδίο της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, ίδρυσε εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Κολομβία, Παλαιστίνη, Νίγηρας, Μακεδονία, Αλβανία, Αφγανιστάν και άλλες χώρες, ανήγειρε και ανακαίνισε πάνω από 1000 σχολεία μέσα σε πέντε χρόνια.  

Με κίνητρο τον στόχο για τη μείωση της φτώχειας, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την στήριξη της γυναικείας απασχόλησης, την στήριξη της διασφάλισης της διατροφικής ασφάλειας, την συμβολή στις δραστηριότητες για την αύξηση του εισοδήματος των φτωχών τάξεων η  TİKA εκπονεί βιώσιμα σχέδια στους τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

Το αγροτικό σχολείο που ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου με σκοπό την παρεμπόδιση της ξηρασίας στην αφρικανική ήπειρο και την χρήση των πλούτων που διαθέτουν οι αφρικανικές χώρες για τους δικούς τους λαούς σήμερα έχει μετατραπεί σε μια πανεπιστημιακή σχολή η οποία προβάλλει τους τις σύγχρονες μεθόδους αγροτικής στην περιοχή.   Η TİKA η οποία εκπονεί μακροπρόθεσμα σχέδια για την γεωργική ανάπτυξη σε πολλές χώρες των Βαλκανίων, συμβάλλει στο να αυξήσουν σημαντικά τα έσοδα τους οι φτωχές οικογένειες και οι μικροπαραγωγοί. 

Ένα άλλο πεδίο δραστηριοτήτων στο οποίο δίνει προτεραιότητα η TİKA είναι οι σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες στηρίζονται και με επαγγελματικές εκπαιδεύσεις που παραχωρούνται σε διάφορα πεδία. Το Εργοστάσιο Παραγωγής Ελαιόλαδου Abasan που ιδρύθηκε στη Γάζα από τη TİKA αποτελεί ένα παραδειγματικό έργο καθώς συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση και την οικονομία στην περιοχή. Από το 2017 απασχολήθηκαν στο εργοστάσιο 3 χιλιάδες 100 γεωργοί από τη Γάζα. Το 2016 το εργοστάσιο παρήγαγε περίπου 5 χιλιάδες τόνους  ελαιόλαδο και ο Δήμος της Αμπασάν διασφάλισε έσοδα περίπου 100 αμερικανικά δολάρια ανά τόνο. 

 

Νέα προσέγγιση: Μοντέλο Ανάπτυξης Τουρκικού Τύπου 

 

Η TİKA, με το Αναπτυξιακό Μοντέλο Τουρκικού Τύπου προβάλλει μια νέα προσέγγιση μεταξύ των ιδρυμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας. Η οποία είναι άνευ όρων, ειλικρινής, διαφανής, εστιάζει στον άνθρωπο, προβλέπει αμοιβαία υπευθυνότητα, αμοιβαία εκπαίδευση, εστιάζει στη ζήτηση και εστιάζει στη λύση. 

 

 


Λέξεις-κλειδιά: TİKA

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ