Επικαιρότητα στα Βαλκάνια (2018-07)

Η γενική οικονομική υποδομή στις βαλκανικές χώρες

Επικαιρότητα στα Βαλκάνια (2018-07)

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τους ηγέτες των βαλκανικών χωρών είναι η οικονομία. Περίπου όλες οι βαλκανικές χώρες αναζητούν εδώ και αρκετά χρόνια τους τρόπους για να απαλλαγούν οι χώρες από την οικονομική ύφεση. Οι βασικότεροι στόχοι των βαλκανικών χωρών είναι η βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας και η αύξηση της απασχόλησης. Αλλά με τις υπάρχουσες συνθήκες και το οικονομικό δάπεδο δεν μπορούν οι βαλκανικές χώρες να σημειώσουν την ανάπτυξη.

Οι έρευνες για την υποδομή μεταφοράς στις βαλκανικές χώρες απέδειξαν ότι στην περιοχή δεν αναπτύχθηκε η υποδομή. Όχι μόνο η φυσική υποδομή αλλά και τα ιδρύματα σχετικά με τον τομέα και οι πολιτικές είναι ανεπαρκείς. Για το λόγο αυτό στην περιοχή όλα τα είδη μεταφοράς και ειδικότερα οι σιδηροδρομικές μεταφορές για τις οποίες δεν έγιναν επενδύσεις και οι εργασίες επισκευής για δεκάδες χρόνια. Από την περίοδο του 1990 ανάμεσα στις βαλκανικές χώρες η Ελλάδα και η Κροατία μπόρεσαν να κάνουν επενδύσεις στην υποδομή. Η κατάσταση στα Βαλκάνια από άποψη ενέργειας δεν είναι και τόσο καλή όπου έχουν λίγα μόνο αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και στην περιοχή το μεγαλύτερο μέρος της ανάγκης εξασφαλίζεται με εισαγωγή. Περίπου ολόκληρο το μέρος του φυσικού αερίου της περιοχής εισάγεται από τη Ρωσία. Από άποψη παραγωγής και κατανάλωσης του άνθρακα η περιοχή είναι πλούσια. Στην περιοχή μόνο η Ρουμανία είναι πλούσια από άποψη αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στη συγκεκριμένη χώρα υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου των 600 εκατομμυρίων βαρελιών ενώ αποθέματα φυσικού αερίου των 105,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Οι βαλκανικές χώρες σε σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ έχουν λιγότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Το 2016 σε βαλκανικές χώρες εκτός της Ελλάδας ο μέσος όρος του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος είναι ίσο με το 43% του μέσου όρου των 28 Ευρωπαϊκών χωρών. Χωρίς αμφιβολία οι δείκτες εισοδημάτων σε βαλκανικές χώρες εάν συγκριθούν με τις 15 χώρες μέλη της ΕΕ παρατηρείται ότι υπάρχει λιγότερη ευημερία στα Βαλκάνια.

Το 2009 στην Ελλάδα εμφανίστηκε η οικονομική κρίση και  συγκεκριμένη χώρα έφτασε στα πρόθυρα της πτώχευσης. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά άτομο που υπολογίζεται βάσει της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης είναι στο ποσοστό του 67% του μέσου όρου των 28 ευρωπίων χωρών. Μετά την Ελλάδα στα Βαλκάνια η οικονομική κατάσταση είναι καλή στη Ρουμανία και την Κροατία. Αυτές τις χώρες ακολουθούν η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, η Μακεδονία και η Σερβία. Εντός των βαλκανικών χωρών η Βοσνία –Ερζεγοβίνη έχει το 31% του μέσου όρου του κατά κεφαλήν εισοδήματος των 28 ευρωπαϊκών χωρών ενώ η Αλβανία το 30%. Με την ελάχιστη ευημερία σε ορισμένες βαλκανικές χώρες υπάρχει η ανεργία. Το 2016 στο Κόσοβο η ανεργία ήταν 27,5%, στη Μακεδονία 26,7%, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 25,8%, στην Ελλάδα 23,9%, στο Μαυροβούνιο 17,5%, στη Σερβία 16,5%, στην Αλβανία 16,3%, στην Κροατία 13,5%. Το 2016 μόνο η Βουλγαρία ήταν στο επίπεδο 8% και η Ρουμανία στο 6,4%. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά άτομο που υπολογίζεται βάση της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης σε 10 βαλκανικές χώρες ήταν 1207,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μερίδιο του 37% ανήκει στη Ρουμανία, το 24% ανήκει στην Ελλάδα, το 12% στη Βουλγαρία, το 8% στη Σερβία και το άλλο 8% στην Κροατία. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Μακεδονία, Κόσοβο και το Μαυροβούνιο μοιράζονται το υπόλοιπο 11%.

Εάν κοιτάξουμε σε ποιους τομείς ανήκει αυτό το εισόδημα του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος το μερίδιο του τομέα των υπηρεσιών είναι πίσω από τον μέσο όρο των 28 ευρωπαϊκών χωρών.  Μόνο στην Ελλάδα ο τομέας των υπηρεσιών ήταν στο επίπεδο του 80% εντός του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Στις βαλκανικές χώρες εκτός της Ελλάδας το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του τομέα των υπηρεσιών είναι γύρω στο 53%-69%. Και εάν συγκριθεί με 28 ευρωπαϊκές χώρες ο τομέας της γεωργίας έχει μεγαλύτερη σημασία. Το 2016 το μερίδιο του βιομηχανικού τομέα εντός του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος ήταν κοντά στον μέσο όρο των 28 ευρωπαϊκών χωρών. Με βάση το έτος 2010 την περίοδο προς το 2016 σε αρκετές χώρες η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε ανάπτυξη. Στη συγκεκριμένη περιοχή η ανάπτυξη δεν σημειώθηκε μόνο στο Μαυροβούνιο, στην Ελλάδα και την Κροατία.

Ήταν οι αξιολογήσεις του Dr. Ερχάν Τουρμπεντάρ.                                  

 

 


Λέξεις-κλειδιά: Βαλκάνια

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ