თურქეთისა და აშშ-ს პრეზიდენტების შეხვედრა

თურქეთისა და აშშ-ს პრეზიდენტების შეხვედრა


საკვანძო სიტყვები: აშშ , თურქეთი