რამაზანის ლოცვა (22) - ქასიმფაშას დიდი მეჩეთი

რამაზანის ლოცვა (22) - ქასიმფაშას დიდი მეჩეთი


საკვანძო სიტყვები: ლოცვა , რამაზანი