სირიის მომავლის საკითხისათვის კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე სოჭის სამთა სამიტი დასრულდა.

სირიის მომავლის საკითხისათვის კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე სოჭის სამთა სამიტი დასრულდა.