თურქეთი პირველი F-35-ს შეძენისთვის ემზადება

თურქეთი პირველ ეტაპზე 30, ხოლო მთლიანობაში 100 F-35-ს შესყიდვას აპირებს


საკვანძო სიტყვები: F-35 , თურქეთი