ეროვნული რესურსებით შექმნილმა პირველმა „T625 ზოგადი დანიშნულების ვერტმფრენმა“ პირველი ფრენა შეასრულა

ეროვნული რესურსებით შექმნილმა პირველმა „T625 ზოგადი დანიშნულების ვერტმფრენმა“ პირველი ფრენა შეასრულა


საკვანძო სიტყვები: T625 , ვერტმფრენი