სულთანაჰმედის მოედანზე 1453 კვ. მეტრიანი „ტიტის ხალიჩა მომზადდა

სულთანაჰმედის მოედანზე, სტამბოლის  აღების 564 წლისთავთან დაკავშირებით, 564 ტიტის გამოყენებით მომზადდა 1.453 კვ. მეტრიანი „ტიტის ხალიჩა.


საკვანძო სიტყვები: ტიტა , ხალიჩა , სულთანაჰმედი