პრემიერმინისტრმა მონაწილეობა მიიღო ახალგაზრდობის ფესტივალში

პრემიერმინისტრმა ბინალი ილდირიმმა კვირის ერზინჯანში მონაწილეობა მიიღო რეფაჰიეს დაბაში გამართულ ახალგაზრდობის და ბუნების ფესტივალში.


საკვანძო სიტყვები: პრემიერმინისტრი