ვანში 118 არარეგულარული მიგრანტი დააკავეს

ვანის ბაშქალეს დაბაში ქვეყანაში არალეგალური გზებით შემოსული 118 არარეგულარული მიგრანტი დააკავეს

ვანში 118 არარეგულარული მიგრანტი დააკავეს

ვანის ბაშქალეს დაბაში ქვეყანაში არალეგალური გზებით შემოსული 118 არარეგულარული მიგრანტი დააკავეს.

რაიონის ჟანდარმერიის სარდლობის ჯგუფებმა პატრულირების დროს ირანის საზღვრთან მდებარე ეშმეპინარის უბნის მდებარედ ფეხით მიმავალი ადმიანების ჯგუფი გააჩერეს.

კონტროლის დროს დადგინდა, რომ ავღანეთისა და პაკისტანის 118 მოქალაქე, რომელთა შორისაც 13 ბავშვია, ქვეყნაში არალეგალური გზებით შემოვიდნენ.

არარეგულარული მიგრანტები რაიონის ჟანდარმერიის სარდლობაში გადაიყვანეს, ბაშქალეს სახელმწიფო საავადმყოფოში ჩატარებული სამედიცინო კონტროლის შემდეგ კი რაიონის მიგრაციის სამმართველოში გადააგზავნეს.მსგავსი ინფორმაციები