„მემლექეთზე ფიქრებით“ 10.2017

„მემლექეთზე ფიქრებით“ 10.2017

მარიამ გაფრინდაშვილის საავტორო გადაცემა „მემლექეთზე ფიქრებით“ - ნიგარ დემირჯან ჩაქარი


საკვანძო სიტყვები: მემლექეთზე ფიქრებით