აქტუალური თემის ანალიზი 08/2018

აქტუალური თემის ანალიზი 08/2018

PKK-ს ჩრდილქვეშ თურქეთ-ამერიკის ურთიერთობები


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , აშშ