თურქეთის მიზანი ჩინელი ტურისტების რიცხვის 1 მილიონამდე გაზრდაა

თურქეთის მიზანი ჩინელი ტურისტების რიცხვის 1 მილიონამდე გაზრდაა |

თურქეთის მიზანი ჩინელი ტურისტების რიცხვის 1 მილიონამდე გაზრდაა

თურქეთში ჩამოსული ჩინელი ტურისტების რაოდენობა თანდათან იზრდება და თურქეთის მიზანი ამ რიცხვის 1 მილიონამდე გაზრდაა. ზღვის, ქვიშისა და მზის მაგიერ ჩინელი ტურისტები უპირატესობას ისტორიულ და კულტურულ ღირშესანიშნაობებს ანიჭებენ. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ყურადღებას იპყრობს UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შესულ „თეთრი სამოთხე“ ფამუქქალეში ჩასულ ჩინელ ტურისტთა რაოდენობის ზრდა.


საკვანძო სიტყვები: ფამუქქალე , თურქეთი