15 ივლისის გადატრიალების მცდელობიდან ერთი წელი გავიდა

15 ივლისის გადატრიალების მცდელობიდან ერთი წელი გავიდა |

15 ივლისის გადატრიალების მცდელობიდან ერთი წელი გავიდა

15 ივლისის გადატრიალების მცდელობიდან ერთი წელი გავიდა.


საკვანძო სიტყვები: 15 ივლისი