ქ. დიარბექირი, რომელსაც ჩინეთის დიდი კედლების შემდეგ, ყველაზე გრძელი კედლები გააჩნია

ქ. დიარბექირი, რომელსაც ჩინეთის დიდი კედლების შემდეგ, ყველაზე გრძელი კედლები გააჩნია |

ქ. დიარბექირი, რომელსაც ჩინეთის დიდი კედლების შემდეგ, ყველაზე გრძელი კედლები გააჩნია

ქ. დიარბექირი, რომელსაც ჩინეთის დიდი კედლების შემდეგ, ყველაზე გრძელი კედლები გააჩნია


საკვანძო სიტყვები: სიგრძე , კედლები , დიარბექირი