ასადის რეჟიმმა სირიაში 215-ჯერ გამოიყენა ქიმიური იარაღი

ასადის რეჟიმმა სირიაში 215-ჯერ გამოიყენა ქიმიური იარაღი |

ასადის რეჟიმმა სირიაში 215-ჯერ გამოიყენა ქიმიური იარაღი

ასადის რეჟიმმა სირიაში 215-ჯერ გამოიყენა ქიმიური იარაღი


საკვანძო სიტყვები: სირია , ქიმიური იარაღი , ასადი