მართლმსაჯულების ევროპულმა სასამართლომ PKK-ს შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო

ევროკავშირის საბჭო PKK-ს 2002 წლიდან აღიარებს ტერ ორგანიზაციად

მართლმსაჯულების ევროპულმა  სასამართლომ PKK-ს შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო

მართლმსაჯულების ევროპულმა სასამართლომ სეპარატისტული ტერ-ორგანიზაცია, PKK-ს შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო რა,  იგი ტერორისტული ორგანიზაციის სიაში დატოვა. ლუქსემბურგში მდებარე მართლმსაჯულების ევროპულმა სასამართლომ სეპარატისტული ტერ-ორგანიზაცია PKK-ს ევროპის საბჭოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელის შესახებ განაჩენი გამოიტანა. PKK-მ ევროპის საბჭოს წინაშე სარჩელი 2014 წლის მაისში შეიტანა იმის თაობაზე, რომ მის მიმართ ტერორისტული ქმედებების გამო დაწესებული შეზღუდვები მოეხსნათ რა, სასამართლომ მიღებული გადაწყვეტილებით არც ის შეზღუდვები მოუხსნა და ისევ დატოვა ტერორისტული ორგანიზაციის სიაში. ევროკავშირის საბჭო PKK-ს 2002 წლიდან აღიარებს ტერ ორგანიზაციად.მსგავსი ინფორმაციები