გაეროს გაფრთხილება ჩრდილოეთ კორეას

გაეროს უშიშროების საბჭომ მწვავედ დაგმო ჩრდილოეთ კორეის 16 აპრილის სარაკეტო ცდა

გაეროს გაფრთხილება ჩრდილოეთ კორეას

გაეროს უშიშროების საბჭომ მწვავედ დაგმო ჩრდილოეთ კორეის 16 აპრილის სარაკეტო ცდა და გააფრთხილა ახალი სანქციების დაწესების შესახებ.

გაეროს უშიშროების საბჭომ, დღის წესრიგში ჩააყენა ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო საქმიანობა და ხმის უმრავლესობით იქნა დაგმობილი სარაკეტო ცდები. მეტად საგანგაშო, დესტაბილიზაციის წარმომქმნელი, გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებების აშკარა დამრღვევი უწოდა ჩრდილოეთ კორეის ბალისტიკური რაკეტების ტესტირებას.

აღინიშნა, რომ იგი ხელს უწყობს რეგიონში დაძაბულობის გაზრდას. მოუწოდა ჩრდილოეთ კორეამ დაასრულოს წამქეზებლური  ბალისტიკური რაკეტების ტესტირება. აღინიშნა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩრდილოეთ კორეა გააგრძელებს დამშინებლური საქმიანობის წარმართვას ახალი სანქციების პირისპირ აღმოჩნდება.


საკვანძო სიტყვები: ცდა , სარაკეტო , გაერო

მსგავსი ინფორმაციები