გუშინ თავდაცვის მრეწველობის აღმასრულებელი კომიტეტის შეხვედრა ჩატარდა

გუშინ პრეზიდენტის კომპლექსში თავდაცვის მრეწველობის აღმასრულებელი კომიტეტის შეხვედრა ჩატარდა

გუშინ თავდაცვის მრეწველობის აღმასრულებელი კომიტეტის შეხვედრა ჩატარდა

გუშინ, პრეზიდენტის კომპლექსში გამართული თავდაცვის მრეწველობის აღმასრულებელი კომიტეტის შეხვედრის დასრულების შემდეგ წერილობითი განცხადება გავრცელდა.

განცხადების მიხედვით, შეხვედრაზე, ქვეყნის და მისი საზღვრების უსაფრთხოებისათვის საზღვრის მიღმა ოპერაციების წარმატებით განმხორციელებელი უსაფრთხოების ძალების ეფექტურობის კიდევ უფრო გასაზრდელად, ადგილობრივი და ეროვნული სისტემებისათვის ახალი სისტემების მისამატებლად პროექტები განიხილეს.   

თავდაცვის მრეწველობის და ტექნოლოგიების განვითარების, გაძლიერების, მხარდაჭერის და ექსპორტის მიზნით სხვადასხვა ინვესტიციებისა და საქმიანობის გაუმჯობესების ღონისძიებების თაობაზე გადაწყვეტილებები მიიღეს.

ამ ფარგლებში განხილული იქნა გაუმჯობესებული ვერტმფრენ ატაკ-ის პროექტის დაწყების, სხვადასხვა უპილოტო საფრენი აპარატის და შეიარაღებული უპილოტო საფრენი აპარატის, საზღვაო და სახმელეთო ტრანსპორტის, ელექტრონული საბრძოლო და შერევის სისტემების, სხვადასხვა ჭკვიანი აღჭურვილობის და იარაღის სისტემების შექმნის და უსაფრთხოების ნაწილების სხვადასხვა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების პროექტები.მსგავსი ინფორმაციები