თურქეთში უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისა და გაქირავების სფეროში ახალი პერიოდი იწყება

თურქეთში უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისა და გაქირავების სფეროში ახალი პერიოდი იწყება

თურქეთში უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისა და გაქირავების სფეროში ახალი პერიოდი იწყება

თურქეთში უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა-გაქირავებისას ანგარიშსწორება მხოლოდ ეროვნული ვალუტით მოხდება. აღნიშნულის შესახებ პრეზიდენტის განკარგულება საკანონმდებლო მაცნეში უკვე გამოქვეყნდა. პრეზიდენტის განკარგულების მიხედვით, ყველა მოქმედი ხელშეკრულება, რომელიც უცხოურ ვალუტაში ანგარიშსწორებას ითვალისწინებდა, 30 დღეში უნდა გაუქმდეს და ახალი შეთანხმებები უნდა გაფორმდეს. აღნიშნულის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება,  ეროვნული ვალუტის გამყარების  მიზნით მოხდა.  მსგავსი ინფორმაციები