მრეწველობის წარმოება

მრეწველობის წარმოებამ, ივლისში, მოლოდინს გადააჭარბა

მრეწველობის წარმოება

ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთმა წამყვანმა მაჩვენებელმა, მრეწველობის წარმოებამ, ივლისში, მოლოდინს გადააჭარბა.

თურქეთის სტატისტიკური ინსტიტუტის მონაცემებით, სამრეწველო წარმოების წლიური ინდექსი, ივლისში გაიზარდა  14, 5% -ით.

ინდუსტრიის ქვე-სექტორების მონაცემების მიხედვით, წარმოების სექტორის ინდექსი გაიზარდა 2, 2 %-ით, ელექტროენერგიის, გაზის, ორთქლის და კონდიცირება-დისტრიბუციის სექტორის ინდექსი კი, გაიზარდა 4,8 %-ით.

მთავარ სამრეწველო ჯგუფებში ყოველთვიური ზრდა შეიმჩნა ენერგეტიკაში.

საწარმოო სექტორის ქვე-სექტორებში ყველაზე მეტი ზრდა მოხდა კომპიუტერულ, ელექტრონულ და ოპტიკური პროდუქტებში.


საკვანძო სიტყვები: ზრდა , წარმოება , მრეწველობა

მსგავსი ინფორმაციები