سانحه هوایی در لیزبون 5 کشته بجاگذاشت

صبح امروز در لیزبون پایتخت کشور پرتگال دراثروقوع سانحه هوایی درنتیجه سرنگون شدن یک طیاره در پارکینگ  سوپرمارکتی 5 تن جان خود را از دست دادند.