حمله در در مرکز خرید و فروش در کولمبیا

حمله در در مرکز خرید و فروش در کولمبیا