دیداراردوغان باورزشکاران تیم ملی فوتبال معلولین ومعیوبین وباسکتبال باویلچرتورکیه

رئیس جمهور تورکیه ورزشکاران تیم ملی فوتبال معلولین و معیوبین و تیم ملی باسکتبال با ویلچر کشور را به حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه ورزشکاران تیم ملی فوتبال معلولین و معیوبین و تیم ملی باسکتبال با ویلچر کشور را در انقره به حضور پذیرفت.

در این دیدار، عثمان آشقین باق وزیر وزرش و جوانان، یلدریم دمیر اورن رئیس فدراسیون فوتبال تورکیه نیز حضور داشتند.

این دیدار بدون حضور خبرنگاران به مدت دو ساعت به طول انجامید.