کلیب معنی دار بمناسبت 18 مارج از جانب وقف محمتجیک

کلیب معنی دار بمناسبت 18 مارج از جانب وقف محمتجیک

وقف محمتجیک قوای مسلح ترکیه، بمناسبت تجلیل از 18 مارچ سالگرد ظفر چناق قلعه صداسازی کلیب آهنگ زیباو فولکلوریک چناق قلعه را با صدای شهدا، غازیان و خانواده های ایشان با همکاری مادی رضاکاران تهیه نمودند.