جشنواره هنر مدرن در روسیه

 

روسها با جشنواره هنر مدرن در سن پترزبورگ، انقلاب 1917 را مجددا مورد بازنگری قرار می دهند